Stand van zaken


Social media

Blog

Alle weetjes en nieuwtjes over Wouw

Publicatie

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus en september 2018Hondenbezitter: lust of last:

Eigenaren van een hond zullen het als prettig ervaren om een hond te hebben. Ze geven vriendschap, waakzaamheid en verplichte beweging voor de eigenaren. Hier gaat het soms mis. Er is een kleine groep hondenbezitters, die dan niet de wettelijke regels volgt en voor overlast zorgt.

Enkele keren per jaar krijgt de Dorpsraad melding van hondenoverlast vanwege hondenpoep of loslopende honden. Het is evenwel niet de hond, maar de hondenbegeleider, die zorgt dat deze overlast voorkomt. Die laat de hond loslopen waar het niet mag of ruimt de poep niet op. In het dorp staan diverse “Belloo’s”; hier kan men een zakje pakken om de poep op te rapen, welke vervolgens thuis of onderweg in een afvalbak gedeponeerd kan worden.

 

Waar mogen honden los lopen (een stukje uit de regelgeving)

 

Binnen de bebouwde kom mogen honden NIET zonder aanlijning lopen.

Dit mag wel binnen de omheining van een Honden Speel Plaats. (HSP)

 

De gebieden waar honden zonder aanlijning mogen lopen in de bebouwde kom van de gemeente Roosendaal staan vermeld in het aanwijzingsbesluit d.d. 26-12-2016 (artikel 2:57, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening).

Dit besluit is te uwer informatie bijgevoegd en tevens te vinden op de site van www.overheid.nl of via deze link.

 

Buiten de bebouwde kom mogen honden WEL loslopen, met uitzondering van het aangewezen gebied in de ecologische verbindingszone.

 

Deze link verwijst naar het besluit ‘Nadere regel honden in de ecologische verbindingszones’.

 

 

Honden Speel Plaats (HSP):

Een HSP is een omheind terrein waar honden binnen de bebouwde kom los mogen lopen. 

Het is zeker geen hondentoilet. Ook hier dienen de hondenbegeleiders de poep zelf op te ruimen

Een HSP dient door bewoners (hondenbezitters) zelf aangelegd en onderhouden te worden. 

Door het aanbrengen van objecten worden honden gestimuleerd om te rennen, klimmen en springen.  De gemeente kan in een aantal zaken faciliteren door het leveren van palen, gaas, afvalbak, Belloo, zitbank en speelobjecten. In de gemeente zijn inmiddels diverse HSP aangelegd, zoals in Heerle en Moerstraten. In Wouw zijn al enkele keren pogingen gedaan om een HSP aan te leggen. Hiervoor hebben hondenbezitters, gemeente en externe partijen verschillende opties bezocht en beoordeeld.

Voorwaarden voor een HSP zijn o.a.: een voor hondenbezitters geschikte locatie, voldoende ruimte en geen overlast voor de omgeving of bezwaren van omwonenden. Tot op heden is niet aan deze 3 voorwaarden voldaan kunnen worden.

 

 

Boetebedragen:

Onderstaand treft u de feit omschrijvingen en boetebedragen aan voor het los laten lopen van honden binnen de bebouwde kom en voor het niet opruimen van honden uitwerpselen. De boetebedragen zijn exclusief € 9,- administratiekosten.

 

Als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven of laten lopen op:

 een weg gelegen binnen de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd, niet betreffende door het College aangewezen plaats waar hond is toegestaan.

Boetebedrag: € 95,-

 als degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, niet voldoen aan de verplichting ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd van die openbare plaats.

Boetebedrag: € 140,-

 

Het verzoek namens bewoners aan hondenbezitters is:

 

Hou je aan de regels en voorkom last voor jezelf en medebewoners!

 

Download
Afvalbakken+en+Belloo's.pdf
Adobe Acrobat document 309.3 KB
Download
honden+ecologische+zone+19b.+bijlage+II+
Adobe Acrobat document 3.1 MB

Boeken reserveren via internet.

Uitleg reserveren via internet Iedere vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur. Via de website van Bibliotheek VANnU kunt u 24 uur per dag vanuit huis of waar dan ook uw favoriete materialen reserveren. Dit is gratis. U kunt uw boek afhalen hier in de bieb in Wouw. Wilt u hier meer over weten? Kom dan eens bij ons langs op vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur. Een van onze vrijwilligers heeft dan extra de tijd om u te laten zien hoe dit werkt. Reserveren in het kort U logt in op de website www.bibliotheekvannu.nl; U zoekt in de catalogus het door u gewenste materiaal (boek, dvd, luisterboek, etc); U reserveert het materiaal; U krijgt een bericht wanneer het materiaal in de BIEB-IN Geerhoek is aangekomen; U haalt het materiaal op in de bieb en leent het aan uzelf uit; U levert het materiaal, als u er mee klaar bent, weer in in de BIEB-IN Geerhoek.