Projectgroep Sociaal en Duurzaam

Wouw is een hechte gemeenschap met een breed sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Er is aandacht voor ouderenzorg, eenzaamheid en jeugd. Voorts hebben we circa 40 (!) verenigingen die zorg dragen voor het verenigen”. Deze sociale activiteiten zijn het bindmiddel voor onze gemeenschap en dat moeten we koesteren en vooral bevorderen. Er zijn vele initiatieven van inwoners, die voor de nodige activiteiten en gezelligheid zorgen. Uiteraard met (soms financiële) steun van de dorpsraad!

 

 

En dan het onderwerp duurzaamheid”, een containerbegrip waar veel in kan worden ondergebracht. De effecten energietransitie zijn merkbaar, in het aanzien van het landschap en in de waterhuishouding. Voor alle vraagstukken m.b.t. duurzaamheid kunt u zich wenden tot deze projectgroep.