Projectgroep Openbare ruimte, Veiligheid & Wonen

De openbare ruimte raakt ons allemaal en daarom is het van groot belang dat deze op orde is. Goede voorzieningen zijn de basis voor een prettig woonmilieu. In Wouw is dat op zich op orde, maar er zijn ook zorgen, waar juist deze projectgroep zich voor inzet. Te denken hierbij valt aan, betaalbare woningen, lokale ondernemers (winkels), burgerinitiatieven, de infrastructuur, groen- en speelvoorzieningen.

 

 

Ook de veiligheid is in ons dorp op orde. Dat komt vooral door de brede sociale controle en de inzet van vrijwilligers die zorgdragen voor buurtpreventie. In de bestuursvergaderingen is veiligheid regelmatig een thema, waar regelmatig daadwerkelijk de politie aan tafel zit. Op deze wijze hebben we een graadmeter hoe het met de veiligheid in ons dorp is gesteld.