Projectgroep Communicatie, PR & ICT

Goed voeling houden met wat er speelt en leeft in ons dorp valt of staat met de inrichting van  communicatieprocessen. Dat kan op vele manieren, maar de uitdaging is primair het opvangen van de signalen die moeten leiden tot verbetering van de leefbaarheid in onze woongemeenschap. Bovendien heeft de dorpsraad verbinding met de gemeente Roosendaal via een vaste contactpersoon ( de verbinder) die zorgt dat de vraagstukken bij de juiste ambtenaar terecht komt en kan dus als platform dienen om bepaalde (algemene) zaken aan de orde te stellen.

 

Voor wat betreft het PR-deel hebben we een aantal middelen, zoals de website, facebook en publicaties.  Door het instellen van de projectgroepen hopen we de binding van dorpsbewoners met de dorpsraad te versterken.

 

Deze projectgroep houdt zich ook bezig met ICT onderdelen, zodat op een effectieve en juiste manier informatie wordt opgehaald en gedeeld. Uiteraard houden we rekening met de vertrouwelijkheid die bij het databeheer hoort. Het spreekt vanzelf dat deze projectgroep de overige projectgroepen ondersteunt.