De projectgroepen. De motor van de dorpsraad

Werkwijze projectgroep

De dorpsraad heeft op specifieke thema’s/onderwerpen/aangelegenheden een projectgroepen structuur. De leden van een projectgroep worden uit het AB samengesteld. Echter een projectgroep-lid hoeft geen lid te zijn van het AB (o.b.v. expertise/affiniteit). Niet alle projectgroepen zullen bestaan voor onbepaalde tijd, maar zijn dynamisch te starten, dan wel te stoppen, als de omstandigheden daarom vragen of het project kan of is afgerond. Een projectgroep bestaat uit minimaal twee leden van het AB van de dorpsraad en wordt eventueel aangevuld met in- of externen (op basis van hun expertise of interesse). Bij het opstarten van een nieuwe projectgroep wordt binnen het AB naar minimaal twee leden gezocht die zich hiervoor willen inzetten.

Hoewel de projectgroepen zelfstandig werken,  wordt de samenhang geregeld in de bestuursvergaderingen van de dorpsraad. Dat gebeurt door rapportages en collegiaal overleg. Om versnipperde aandacht te voorkomen is het mogelijk om in een dorpsraadvergadering een project als een apart onderwerp te behandelen.

 

Wat is een project?

Een project is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het opleveren van een uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van doelen en waarbij de belangrijkste werkzaamheden te inventariseren zijn.

Het ligt niet in de bedoeling dat de dorpsraad de trekker is van individuele initiatieven of van bepaalde culturele activiteiten. Op verzoek kan de dorpsraad uiteraard steun bieden.

Welke projectgroepen hebben we?