Projecten


Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de projecten van de verschillende werkgroepen en kun je alvast de sfeer (nog) even proeven. Want misschien heb ook jij als inwoner van Wouw bijgedragen tot het succes van een project?


Ken uw Wouw - Januari 2021 De laatste uit een reeks.


Met een beetje fantasie kijk je in de foto van de vijver in de Nieuwstraat een kleine driehonderd jaar terug in de geschiedenis. Het Habsburgse Rijk bestond uit vele vorstendommen, die Karel VI begin achttiende eeuw tot keizer hadden uitgeroepen. Karel had het zo geregeld dat na zijn dood (1740) zijn dochter Maria Theresia keizerin over het Habsburgse Oostenrijk zou worden, maar dat viel niet in goede aarde bij een aantal machthebbers in de afzonderlijke vorstendommen. In een groot deel van Europa werden veldslagen gevoerd, bekend als de Oostenrijkse Successieoorlog. Frankrijk en Engeland stonden zoals vaker diametraal tegenover elkaar. Omdat de Republiek der Verenigde Nederlanden zich net als de Engelsen schaarde in het kamp van de Oostenrijkers werd Frankrijk een geduchte tegenstander, die de Oostenrijkse troepen volledig onder de voet liep. In die tijd heeft het beleg en de inname van de sterkste vestingstad in de Republiek, Bergen op Zoom, door de Fransen plaats. In Wouw was het hoofdkwartier van de Fransen gevestigd.

Het Rijksmuseum heeft een ets van Antoine Benoist in haar collectie, die de Slag bij Wouw op 10 augustus 1747 verbeeldt, waarbij de Fransen de geallieerden verslaan.

De vijver in de Nieuwstraat behoorde destijds tot de verdedigingswerken van de Fransen..

Overigens bleef Maria Theresia na de Vrede van Aken (1848) op de troon.

 

 

Een ongekend groot aantal deelnemers stuurde een juiste oplossing in, waarna loting de volgende vijf winnaars aanwees van een cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw: mevr Corrie vd Berg-Matthijssen uit Roosendaal, mevr Elma Touw uit De Hoogt, mevr Jacobien Linders uit de Plantagebaan, mevr Rian Mangelaars uit Geerhoek en mevr Sabine van Mier uit de Lenaertsstraat. De winnaars hebben de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen. Hiermee valt het doek voor de Ken uw Wouw-wedstrijd. 

Schoon, schoner, schoonst.

Schoon, schoner, schoonst ...

In 2016 zijn verschillende acties ondernomen om Wouw schoon en opgeruimd te houden. In voor- en najaar gingen ploegen vrijwilligers op pad om zwerfvuil te verwijderen van straten en pleinen. De meeste aandacht ging uit naar Roosendaalsebaan, Plantagebaan, de Markt en de parkeerplaatsen aan de Kloosterstraat en Bergsestraat. Daarnaast is er een vaste ploeg individueel opererende Wouwenaren die het door hen geadopteerde stukje Wouw regelmatig schoonhouden.Coach van Schoon Piet van Meel en vrijwilligers hebben in 2016 334 stuks kroonringen geplaatst, waaraan bewoners op het juiste tijdstip hun plastic afval kunnen ophangen. Voorraadhouders voor hondenpoepzakjes zijn bijgeplaatst; in totaal zijn er nu veertien van deze zogenaamde Belloo's in het dorp. Vrijwilligers vullen de Belloo's wanneer deze leeg zijn. Aan de hondenbezitter wordt gevraagd om de gevulde zakjes in een oranje afvalbak te werpen of thuis in de afvalbak. Een gevuld zakje in het openbare plantsoen is erger dan een verse hoop, want die laatste 'vergaat' beter dan een plastic zakje.

 

Ook zin om 'supporter van schoon' te worden ? Meld je aan en ontvang een vuilknijper, een zakkenring en een voorraad afvalzakken, alles ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente Roosendaal.. Voor aanmelden, vragen, opmerkingen en suggesties: Coach van Schoon Wouw, Piet van Meel, 06 138 20 867, pietvmeel@home.nl


Gebruik van de kroonringen

We willen graag Wouw schoonhouden en ook meewerken aan een duurzame samenleving. Heeft u ook behoefte aan een of meer kroonringen in uw straat? Geef het door aan onze Coach van Schoon Wouw via email: pietvmeel@home.nl of bel Piet van Meel, 06 138 20 867.

 


Wonen +

Een kennismaking met Wonen+

 

Wonen+ , diensten uitgevoerd door vrijwilligers die u helpen bij de dagelijkse dingen. Wonen+ is een project van Traverse en biedt verschillende diensten aan om u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld klusjes zijn waar u hulp bij nodig heeft of ondersteuning bij het doen van de boodschappen. Maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij uw administratie of als u het gewoon fijn vindt om samen met iemand een activiteit te ondernemen kunt u terecht bij Wonen+.

Hieronder zetten we de diensten van Wonen+ even op een rijtje:

Klusjes                                                                                                                                                    Administratieve ondersteuning                                                                                                                      Maatjes                                                                                                                                                  Boodschappen                                                                                                                                            Maaltijden                                                                                                                                              Activiteiten                                                                                                                                             

computerhulp/Knoppenhulp                                                                                                                          Vervoer                                                                                                                                                    Loketbegeleiding                                                                                                                                      Huisaanpassingen                                                                                                                                      Mocht u een ander verzoek hebben dan horen wij dit graag.

Wonen+ is er voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal en er zijn geen kosten aan verbonden. Om deze diensten te kunnen uitvoeren zijn wij ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag hun buurtbewoners met allerlei dagelijkse klusjes willen ondersteunen. De vragen komen centraal bij Wonen+ binnen, maar u kunt uw tijd zelf indelen omdat u zelf een afspraak maakt met de hulpvrager. Er zijn ook mogelijkheden voor scholing bij het vrijwilligerscollege.

 

Wilt u gebruik maken van de diensten van Wonen+ of bent u enthousiast geworden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, neem dan contact op met de collega’s van Wonen+ op tel: 140165 of e-mail: wonenplus@traversegroep.nl