Projecten


Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de projecten van de verschillende werkgroepen en kun je alvast de sfeer (nog) even proeven. Want misschien heb ook jij als inwoner van Wouw bijgedragen tot het succes van een project?


Ken uw Wouw - april 2020


 

De foto van de maand maart leverde de inzenders geen problemen op. In beeld kwam de entree van het vroegere raadhuis van de voormalige gemeente Wouw, thans in gebruik als sterrenrestaurant “Mijn Keuken”. Boven het glas-in-loodraam staat het jaartal 1923 in Romeinse cijfers, MCMXXIII.

 

Toen in de zomer van 1924 burgemeester Juten de eerste feestelijke raadsvergadering in het vernieuwde gebouw mocht openen, maakte hij gewag van het feit dat de verbouw was uitgesteld totdat de prijzen waren gedaald. “Als het geld kost, hoeft het niet” staat geschreven in het boek Woide….die Wouda uit 1980.

 

In de zestiende eeuw was er al sprake van een raadhuis, dat vooral betekenis had als schepenbank met hoge jurisdictie. Dat wil zeggen dat het de bevoegdheid had om lijfstraffen op te leggen en zelfs doodvonnissen kon uitspreken.

 

In de loop der eeuwen zijn verschillende verbouwingen uitgevoerd, totdat in 1980 het pand Markt 14, het vroegere huis van Sjef Luyckx, als gemeentehuis in gebruik werd genomen.

 

Rian Mangelaars uit Geerhoek was een van de goede inzenders; zij werd door loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. Mevrouw Mangelaars heeft de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen. Zij wist ook nog de tijdelijke bibliotheekfunctie van het pand te benoemen.

 

Wilt u in de komende maand meedingen naar deze prijs ? Stuur dan een email met oplossing en naam en adres naar info@dorpsraadwouw.nl. U kunt dat gedurende de gehele maand april van 2020 doen.

 

Schoon, schoner, schoonst.

Schoon, schoner, schoonst ...

In 2016 zijn verschillende acties ondernomen om Wouw schoon en opgeruimd te houden. In voor- en najaar gingen ploegen vrijwilligers op pad om zwerfvuil te verwijderen van straten en pleinen. De meeste aandacht ging uit naar Roosendaalsebaan, Plantagebaan, de Markt en de parkeerplaatsen aan de Kloosterstraat en Bergsestraat. Daarnaast is er een vaste ploeg individueel opererende Wouwenaren die het door hen geadopteerde stukje Wouw regelmatig schoonhouden.Coach van Schoon Piet van Meel en vrijwilligers hebben in 2016 334 stuks kroonringen geplaatst, waaraan bewoners op het juiste tijdstip hun plastic afval kunnen ophangen. Voorraadhouders voor hondenpoepzakjes zijn bijgeplaatst; in totaal zijn er nu veertien van deze zogenaamde Belloo's in het dorp. Vrijwilligers vullen de Belloo's wanneer deze leeg zijn. Aan de hondenbezitter wordt gevraagd om de gevulde zakjes in een oranje afvalbak te werpen of thuis in de afvalbak. Een gevuld zakje in het openbare plantsoen is erger dan een verse hoop, want die laatste 'vergaat' beter dan een plastic zakje.

 

Ook zin om 'supporter van schoon' te worden ? Meld je aan en ontvang een vuilknijper, een zakkenring en een voorraad afvalzakken, alles ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente Roosendaal.. Voor aanmelden, vragen, opmerkingen en suggesties: Coach van Schoon Wouw, Piet van Meel, 06 138 20 867, pietvmeel@home.nl


Gebruik van de kroonringen

We willen graag Wouw schoonhouden en ook meewerken aan een duurzame samenleving. Heeft u ook behoefte aan een of meer kroonringen in uw straat? Geef het door aan onze Coach van Schoon Wouw via email: pietvmeel@home.nl of bel Piet van Meel, 06 138 20 867.

 


Wonen +

Een kennismaking met Wonen+

 

Wonen+ , diensten uitgevoerd door vrijwilligers die u helpen bij de dagelijkse dingen. Wonen+ is een project van Traverse en biedt verschillende diensten aan om u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld klusjes zijn waar u hulp bij nodig heeft of ondersteuning bij het doen van de boodschappen. Maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij uw administratie of als u het gewoon fijn vindt om samen met iemand een activiteit te ondernemen kunt u terecht bij Wonen+.

Hieronder zetten we de diensten van Wonen+ even op een rijtje:

Klusjes                                                                                                                                                    Administratieve ondersteuning                                                                                                                      Maatjes                                                                                                                                                  Boodschappen                                                                                                                                            Maaltijden                                                                                                                                              Activiteiten                                                                                                                                             

computerhulp/Knoppenhulp                                                                                                                          Vervoer                                                                                                                                                    Loketbegeleiding                                                                                                                                      Huisaanpassingen                                                                                                                                      Mocht u een ander verzoek hebben dan horen wij dit graag.

Wonen+ is er voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal en er zijn geen kosten aan verbonden. Om deze diensten te kunnen uitvoeren zijn wij ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag hun buurtbewoners met allerlei dagelijkse klusjes willen ondersteunen. De vragen komen centraal bij Wonen+ binnen, maar u kunt uw tijd zelf indelen omdat u zelf een afspraak maakt met de hulpvrager. Er zijn ook mogelijkheden voor scholing bij het vrijwilligerscollege.

 

Wilt u gebruik maken van de diensten van Wonen+ of bent u enthousiast geworden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, neem dan contact op met de collega’s van Wonen+ op tel: 140165 of e-mail: wonenplus@traversegroep.nl