Praten met de dorpsraad in 2019


Om op de hoogte te raken en te blijven van wat er leeft in de gemeenschap van Wouw heeft de dorpsraad een maandelijks contactuur ingesteld. Eigenlijk is de naam niet helemaal juist, want de mogelijkheid tot gesprek duurt steeds slechts een half uur. Twee leden van het Algemeen Bestuur zijn vanaf 19:30 uur aanwezig in De Geerhoek om te luisteren naar wat een inspreker te berde brengt. De contacturen vinden steeds plaats op de avonden van de AB-vergaderingen.

 

De resterende data van de contactbijeenkomst in 2019:

 

29 aug - 1 okt - 21 nov - 17 dec. De openbare jaarvergadering heeft plaats op 29 okt.

 

Praten met de Dorpsraad kan met ingang van 2019 ook op een aantal donderdagmiddagen in De Geerhoek tijdens het zogenoemde dorpsspreekuur.

 

De data van de dorpsspreekuren zijn in het tweede halfjaar van 2019: 15 aug - 19 sep - 17 okt - 21 nov en 19 dec. Steeds tussen 13:00 uur en 14:00 uur, en eveneens in De Geerhoek.