Externe projectgroepen

De Dorpsraad Wouw streeft ernaar in haar samenstelling een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking van Wouw te representeren, daarnaast heeft de Dorpsraad Wouw samenwerkingsverbanden met onder andere:

Buurtpreventie

Coach van Schoon

Koele Kikkers

WijZijn Traverse Groep.