Werkgroep Wonen & Mobiliteit

Behalve dat Wouw een groen rustpunt is tussen de steden Roosendaal en Bergen op Zoom heeft het dorp een aantrekkelijk woonklimaat met voor ‘elk wat wils’.

 

De relatief kleine woonkern en het grote omringende platteland met agrarische bedrijvigheid zoeken doorlopend naar een balans tussen voor- en nadelen van een dergelijke situering. De werkgroep is alert op wijzigingen in bestaande bestemmingsplannen of ten aanzien van nieuwe bestemmingsplannen, die de genoemde balans tussen wonen en ondernemen kunnen verstoren. Niet-wenselijke voorbeelden worden gevonden in het oosten van onze provincie, waar uitbreiding van veehouderijen het leefklimaat en de volksgezondheid negatief beïnvloeden.

 

Ook het beheersen van wateroverlast als de hemelsluizen volop worden geopend, heeft de aandacht.

 

De activiteiten van dit onderdeel van de dorpsraad hebben doorgaans gevolgen voor individuele of voor groepen burgers. In samenwerking met gemeente en bewoners wordt de haalbaarheid van projecten ingeschat. In het huidige tijdsgewricht  werkgroepwonen@dorpsraadwouw.nl