Werkgroep PR / website.

Een dorpsraad die het contact met de inwoners verliest, is ten dode opgeschreven. Daarom presenteert de dorpsraad zich in woord en daad in de vorm van openbare activiteiten en door directe en indirecte communicatie met de Wouwenaren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van traditionele media als dag- en weekblad of van een eigen periodiek, terwijl modernere manieren nadrukkelijk worden gezocht. Op die manieren worden activiteiten aangekondigd, worden bewoners betrokken bij projecten en wordt daarvan verslag gelegd.

 

Een deel van de vijfkoppige werkgroep houdt zich bezig met de technische kant van de communicatie door middel van een totaal vernieuwde website, die mogelijkheden biedt tot het gebruik van twitter en facebook. Een ander deel is verantwoordelijk voor de inhoud van de berichtgeving via de website.

 

‘Bereiken en bereikbaar zijn’ is een belangrijk uitgangspunt om de samenhang in het dorp te bevorderen.