Werkgroep jeugd

De jongste loot aan de werkgroepenboom van de dorpsraad.

 

Over jeugd wordt regelmatig gesproken in een negatieve sfeer, meestal over een klein groepje jongeren dat hinderlijk gedrag vertoont. Tot een gesprek met de jongeren komt het vaak niet.

 

De werkgroep ‘Jeugd’ bezint zich op manieren om de Wouwse jongeren te binden aan zinvolle activiteiten. Dat is een hoofddoel op zich. Tegelijkertijd kan een bijkomend effect zijn, dat door aanbod van mogelijkheden en voorzieningen het overlastgevend gedrag afneemt.

De werkgroep onderhoudt goede contacten met opbouwwerk, straathoekwerk en wijkagent.