Werkgroep cultureel erfgoed

Het Wouwse straatbeeld wordt opgesierd door een flink aantal kunstwerken, veelal gemaakt door de in 1990 overleden kunstenaar Kees Keijzer. Maar ook andere kunstenaars hebben een indruk achtergelaten in het publieke domein. En wat te denken van de ‘skyline’ van het dorp, die bepaald wordt door vooral natuurlijke elementen; naast de silhouetten van kerk en molen.

 

De werkgroep Cultureel Erfgoed ijvert voor het in stand houden van deze beeldelementen in het dorp. Zij staat daarbij voor een moeilijke opdracht, omdat weliswaar een inspectierapport en langjarig onderhoudsplan zijn opgesteld, maar door de lokale overheid is ‘vergeten’ een budget te reserveren. De inspanningen van de werkgroep zijn er dan ook op gericht om noodzakelijk onderhoud te financieren door inzet van een [deel van een] bewonersvoucher of door het aantrekken van sponsoren.

Sedert 2018 kan de werkgroep aanspraak maken op een onderhoudsbudget van de gemeente.