De projectgroepen. de motor van de dorpsraad

Werkgroep Groen

“Groen” is evenals “Grijs” een levendige werkgroep binnen de Dorpsraad Wouw. Niet zo verwonderlijk als je beseft dat het dorp “de groene buffer” wordt genoemd, als oase tussen de verstedelijking van Roosendaal en Bergen op Zoom.


Werkgroep Grijs

“Grijs” is een van de zes werkgroepen binnen de Dorpsraad Wouw. Zij probeert de leefbaarheid te bevorderen door speciaal aandacht te schenken aan wegen, straten en paden en dan vooral aan de verharding, inclusief bermen en sloten als het het buitengebied betreft.


Werkgroep Cultureel erfgoed

De werkgroep Cultureel Erfgoed ijvert voor het in stand houden van deze beeldelementen in het dorp.


Werkgroep toerisme

De historische kern van Wouw heeft ontegenzeglijk een charme die de dagjestoerist aanspreekt


Werkgroep Jeugd

De jongste loot aan de werkgroepenboom van de dorpsraad.


Werkgroep wonen

Behalve dat Wouw een groen rustpunt is tussen de steden Roosendaal en Bergen op Zoom heeft het dorp een aantrekkelijk woonklimaat met voor ‘elk wat wils’.


Werkgroep PR Website

de dorpsraad presenteert zich in woord en daad in de vorm van openbare activiteiten en door directe en indirecte communicatie met de Wouwenaren.