Ben je een enthousiaste en betrokken bewoner van Wouw met liefde voor alles wat zich in ons dorp afspeelt? Wil je een bijdrage leveren om een verbindende rol te spelen tussen de dorpsbewoners en het gemeentelijk bestuur? Zo ja, stelt u zich dan kandidaat voor deze vacature!

 

Wat doet de dorpsraad?

De dorpsraad is een instituut die de algemene belangen van ons dorp Wouw en zijn inwoners behartigt. Dat is vooral van

toepassing op onze medebewoners en derde. De dorpsraad is niet politiek gebonden. Daarom kan de dorpsraad zich volledig

onafhankelijk inzetten. De leden van de dorpsraad houden voeling met de dorpsgemeenschap en weten wat er speelt. De dorpsraad speelt een ontmoetende, verbindende en samenwerkende rol en faciliteert zo nodig daarin. De leden van de dorpsraad opereren op vrijwillige basis en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid voor de dorpsgemeenschap. Men is maatschappelijk betrokken, heeft liefde voor het dorp en is slagvaardig. Voorstellen, ideeën kunnen worden ingebracht en uitgevoerd, met afstemming en goedkeuring van de collega-bestuurders. Let op! De dorpsraad is geen actiecomité en onderneemt geen actie op grond van persoonlijke belangen. De dorpsraad dient uitsluitend het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Pas indien klachten een structureel probleem vormen voor een groot deel van de inwoners, zal de dorpsraad adequaat tot actie overgaan.

 

Wat worden jouw taken en wat is jouw kwaliteit?

Je stuurt de vergaderingen van het dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur (AB) efficiënt aan.

Je weet te anticiperen, te prioriteren en bewaakt de afspraken en stuurt deze waar nodig aan.

Je bent empathisch, je biedt een luisterend oor en geeft alle leden de gelegenheid tot een inbreng.

Je bent assertief genoeg om mensen aan te spreken als afspraken niet worden nagekomen.

Je ziet het behouden of verhogen van de motivatie van het team als een uitdaging.

Je gaat conflicten niet uit de weg, maar je weet ze wel op een respectvolle wijze te beheersen.

Je weet in grote lijnen wat binnen het dorp en het gemeentelijk bestuur speelt en cultiveert daartoe pragmatisch de benodigde contacten.

Jouw communicatiestijl is transparant, maar je weet goed om te gaan met vertrouwelijke en gevoelige aspecten.

Jouw staat van dienst is onberispelijk, integriteit als levenshouding is voor je vanzelfsprekend.

 

Je bent het “boegbeeld” van de dorpsraad en je treedt bij officiële gelegenheden als zodanig op.

Als je al een relevant breed netwerk hebt, is dat mooi meegenomen!

 

De sollicita5e procedure:

Heb je belangstelling voor deze boeiende invulling voor onze Wouwse samenleving?

Laat het ons weten vóór 15 juni via info@dorpsraadwouw.nl

Je wordt daarna voor een verder oriënterend gesprek uitgenodigd. Later zal nog een kennismaking met de voltallige

Dorpsraad Wouw volgen.

Download
DOWNLOAD HIER DE VOLLEDIGE VACATURE
Vacature voorzitter Dorpsraad.pdf
Adobe Acrobat document 869.1 KB