Om op de hoogte te raken en te blijven van wat er leeft in de gemeenschap van Wouw heeft de dorpsraad een maandelijks contactuur ingesteld. Eigenlijk is de naam niet helemaal juist, want de mogelijkheid tot gesprek duurt steeds slechts een half uur. In de praktijk blijkt dat voldoende te zijn. Twee leden van het Algemeen Bestuur zijn vanaf 19:30 uur aanwezig in de foyer van De Geerhoek om te luisteren naar wat een inspreker te berde brengt. De contacturen vinden steeds plaats op de avonden van de AB-vergaderingen.

Te beginnen op dinsdag 1 september 2020. Daarna op 15 oktober en 17 december.

Voor de openbare jaarvergadering in november ontvangt u een huis-aan-huisuitnodiging.


Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !


Kom op de koffie/thee op een of meer van de volgende data:

1 sep / 15 okt / 17 dec.

Bezoek ook de Openbare Jaarvergadering in november !

Van harte welkom !