BELANGRIJKE NUMMERS

Dorpsraad: www.dorpsraadwouw.nl    info@dorpsraadwouw.nl     facebook Dorpsraad Wouw    

 

Klachtennummers

De volgende zaken kunt u melden bij de gemeente:

Is er iets kapot bij u in de buurt?

Verstopt riool? (mits de verstopping op gemeentegrond zit)

Ziet u rondslingerend afval, vernielingen, ongedierte?

Dode dieren en dieren in nood?

Ziet u een wild dier dat is aangereden (ree, hert, das of vos)?

Constateert u overlast of criminaliteit (drugshandel, -afval of andere verdachte omstandigheden)?

www.roosendaal.nl 

Spoed buiten kantooruren ? Bel 0165 579 555 of gebruik de BuitenBeter-App

 

Voorwerp gevonden of verloren?

Bel politie: 0900 8844

 

www.verlorenofgevonden.nl

 

Voor meldingen en klachten over het milieu, zwemwater en misstanden in het buitengebied kunt u terecht bij de Milieu Klachten Centrale http://www.milieuklachtencentrale.nl

Telefonisch 073 681 12 821

 

 

Spoedeisende hulp of heterdaad. Bel 112.

 

Politie gewenst. Bel 0900 8844 of anoniem 0800 7000.

 

Buurtpreventieteam Wouw: wimgroffen@ziggo.nl (coördinator Wim Groffen)

 


Maak kennis met onze partners

Als dorpsraad willen we de leefbaarheid van Wouw vergroten en daarvoor zitten we regelmatig met onze partners rond de tafel. Zo treden we op als klankbord voor de gemeente Roosendaal. Verder zijn we ook bemiddelaar tussen de verschillende betrokken partijen bij belangrijke zaken in ons dorp.

 

Wil je ook weten met wie we samen werken en wil je tegelijk onze partners beter leren kennen? Neem dan zeker eens een kijkje op onderstaande links:

 

- WijZijn Traverse Groep: www.wijzijntraversegroep.nl

 

Wil je jouw link ook op de website? Mail dan naar info@dorpsraadwouw.nl