Activiteitenkalender


De Dorpsraad Wouw organiseert regelmatig interessante activiteiten en workshops voor de inwoners van Wouw. Op deze pagina kun je terecht voor de datum en de omschrijving van de activiteit/workshop. 1 maal per jaar houdt de dorpsraad, naast de maandelijkse bestuursvergadering, ook een publieke vergadering voor alle inwoners en sympathisanten van Wouw. De datum en de agendapunten van die vergadering delen we hier eveneens op het gepaste moment mee.


Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !

Datum:01-07-2019

 

Om op de hoogte te raken en te blijven van wat er leeft in de gemeenschap van Wouw heeft de dorpsraad een maandelijks contactuur ingesteld. Eigenlijk is de naam niet helemaal juist, want de mogelijkheid tot gesprek duurt steeds slechts een half uur. In de praktijk blijkt dat voldoende te zijn. Twee leden van het Algemeen Bestuur zijn vanaf 19:30 uur aanwezig in de foyer van De Geerhoek om te luisteren naar wat een inspreker te berde brengt. De contacturen vinden steeds plaats op de avonden van de AB-vergaderingen.

 

De resterende bestuursvergaderingen in 2019 vinden plaats op: 

 

21 nov - 17 dec.

 

De openbare jaarvergadering is vastgelegd op 29 okt.