Dorpsraad Wouw, samen met jou!


De dorpsraad wil het goede leefklimaat in ons dorp behouden en verbeteren.

De raad bestaat uit inwoners van Wouw zoals jij en ik. Zo zijn wij er niet alleen voor jou, maar ook door jou...

Kortom: samen met jou! 

Actueel


Vergaderverslag laatste vergadering.

Vergaderverslag van juli 2020

is door het bestuur goedgekeurd en op de site geplaatst.

Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl


Maandelijks contactuur weer geopend.

De Geerhoek is op 2 juni onder aangepast regime (RIVMrichtlijnen) weer geopend. Inmiddels zijn per 29 september 2020 de regels aangescherpt.

Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !


Volgend dorpsspreekuur Wouw in de Geerhoek op ??? (volgt later).

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiën, vrijwilligerswerk en wonen. Gratis en zonder afspraak.


Werkgroepen

Als het dagelijks bestuur het gezicht van de dorpsraad is, dan zijn de werkgroepen zeker de motor. Elke werkgroep houdt zich bezig met één of meerdere projecten.


De Wouwenaar.

Nieuwe wijkagent, Mark Noordink

Wouw Schoon

Wouw is weer schoongemaakt. Afgelopen zaterdag 19 september, de nationale opschoondag, werd Wouw en omgeving weer eens goed schoongemaakt, dank zij een geweldige deelname van vrijwilligers. Om 9 uur s morgens kwamen er 25 enthousiaste vrijwilligers en supporters van schoon Wouw samen bij de sporthal. Volgens de corona richtlijnen werd er voldoende afstand gehouden op de parkeerplaatsen. De nieuwe veiligheidshesjes werden getoond en uitgereikt. Na het verdelen van de vele routes ging met in kleine groepjes op pad met voldoende vuilniszakken, een knijper en zakkenring. Sommigen hadden zelfs een klein karretje om het opgehaalde afval te vervoeren. Het was geweldig weer en het schoonmaken verliep voortvarend. De Plantagebaan als invalsweg was het meest vervuild en daar werden totaal 8 zakken gevuld. Daar de groep voldoende groot was kon er zelf het bosje bij Vinkenbroek en de Spellestraat en Kruislandseweg worden schoongemaakt. Om ca. 12.30 uur kwamen de laatste groepen binnen met de opbrengst. Iedereen was erg voldaan Totaal werden er ca. 35 zakken met troep bij elkaar geruimd en in de namiddag door gemeente Roosendaal opgehaald. Vooraf werd op vrijdagmiddag de aftrap gedaan door OBS De Baayaert, met twee groepen gingen zij het dorp door om straten en parken en de Markt op te ruimen. De gemeente en dorpsraad Wouw ondersteunde al deze acties met de nodige materialen en een kleine traktatie van diverse sponsoren. We kunnen nu wel zeggen: Wouw is helemaal schoon en houwen zo. We kunnen gaan voor het predicaat “SCHOONSTE DORP” . NIX weggooien is nu het devies.

Wouw algemeen


Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur


Belangrijke nummers

voor een ieder om snel contact met de juiste instantie op te nemen.


Ken uw Wouw!

Weet u waar dit is?

Oktober 2020

Ben jij voorbereid op criminaliteit ?

Week van de Veiligheid

5 tot 11 oktober 2020


 

Met het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Week 41 is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Dé week om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen.

 

Rabo ClubSupport

 

De RaboClubSupport staat op het punt van beginnen.

 

Van 5 tot en met 25 oktober 2020 kan ieder lid van de Rabobank 5 stemmen uitbrengen op clubs die zich hebben aangemeld voor deze actie. Ook de ‘Stichting Dorpsraad Wouw’ hoort daarbij. Met deze  financiële middelen krijgt de leefbaarheid in Wouw een extra duwtje in de rug en kunnen plaatselijke initiatieven worden ondersteund.

 

Geef daarom 2 van uw vijf stemmen aan Stichting Dorpsraad Wouw. Log in in de app of op de website van de bank en ga via ‘Zelf regelen’ en  ‘Mijn lidmaatschap’ naar RaboClubSupport. Van onze dank bent u alvast verzekerd. En o ja, voor uw drie overige stemmen vindt u vast een plek in al die andere fantastische Wouwse verenigingen en instellingen.

 

NieuwsInfo hondenbezitters

Hondenbezitter: lust of last:

 

Eigenaren van een hond zullen het als prettig ervaren om een hond te hebben. Ze geven vriendschap, waakzaamheid en verplichte beweging voor de eigenaren. Hier gaat het soms mis. Er is een kleine groep hondenbezitters, die dan niet de wettelijke regels volgt en voor overlast zorgt.....


Laatste nieuws werkgroepen

Lees het laatste nieuws over de projecten van de verschillende werkgroepen en kun je alvast de sfeer (nog) even proeven. Want misschien heb ook jij als inwoner van Wouw bijgedragen tot het succes van een project?


Voucher aanvragen

De gemeente Roosendaal heeft aan de Dorpsraad Wouw de bevoegdheid gegeven om initiatieven die bijdragen aan de realisering van het dorpsperspectief financieel te ondersteunen door het toekennen van een voucher.Dorpsraad Wouw: streven naar een dorp vol leven!

Om de leefbaarheid van Wouw te verhogen werken we als dorpsraad samen met de gemeente Roosendaal en met verschillende maatschappelijke partners. Zo zijn we allemaal samen onderweg voor hetzelfde doel. Een doel waarbij jij voor de dorpsraad altijd centraal staat.   

De dorpsraad behartigt dus de belangen van de inwoners van Wouw, overlegt met hen en geeft signalen om de leefbaarheid te verhogen. Maar daarnaast wil de dorpsraad jou ook adviseren en stimuleren om samen de leefbaarheid te verhogen. Door samen te werken aan thema’s als goede woonvoorzieningen, groenvoorzieningen en verkeersveiligheid. Zo bestaat de dorpsraad niet alleen voor jou, maar ook door jou. Kortom: samen met jou!