Dorpsraad Wouw, samen met jou!


De dorpsraad wil het goede leefklimaat in ons dorp behouden en verbeteren.

De raad bestaat uit inwoners van Wouw zoals jij en ik. Zo zijn wij er niet alleen voor jou, maar ook door jou...

Kortom: samen met jou! 

Actueel


Vergaderverslag laatste vergadering.

Vergaderverslag van augustus 2019

is door het bestuur goedgekeurd en op de site geplaatst.

Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl


Maandelijks contact spreekuur.

21 november vervolg

Maandelijks contact spreekuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !


Volgend dorpsspreekuur Wouw in de Geerhoek op 21 november.

Daarna: 19 dec 2019

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiën, vrijwilligerswerk en wonen. Gratis en zonder afspraak.


Werkgroepen

Als het dagelijks bestuur het gezicht van de dorpsraad is, dan zijn de werkgroepen zeker de motor. Elke werkgroep houdt zich bezig met één of meerdere projecten.


De Wouwenaar.

Nieuwe wijkagent, Mark Noordink

Wouw algemeen


Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur


Dinsdag 29 oktober 2019 De Geerhoek

Openbare Jaarvergadering Dorpsraad

Om 19:15 uur gaan de deuren open, zodat om 19:30 uur de vergadering van start kan gaan.

Naast de verplichte onderdelen is er ruimte voor inzicht in de onderwerpen waarmee de dorpsraad zich in 2019 heeft beziggehouden en na de pauze wordt uit de doeken gedaan hoe het gemeentelijke beleid voor onderhoud van de openbare ruimte eruit ziet.


Belangrijke nummers

voor een ieder om snel contact met de juiste instantie op te nemen.


Ken uw Wouw!

Weet u waar dit is?

November 2019


NieuwsInfo hondenbezitters

Projecten

Hondenbezitter: lust of last:

 

Eigenaren van een hond zullen het als prettig ervaren om een hond te hebben. Ze geven vriendschap, waakzaamheid en verplichte beweging voor de eigenaren. Hier gaat het soms mis. Er is een kleine groep hondenbezitters, die dan niet de wettelijke regels volgen en voor overlast zorgen.....


Laatste nieuws werkgroepen

Lees het laatste nieuws over de projecten van de verschillende werkgroepen en kun je alvast de sfeer (nog) even proeven. Want misschien heb ook jij als inwoner van Wouw bijgedragen tot het succes van een project?


Voucher aanvragen

De gemeente Roosendaal heeft aan de Dorpsraad Wouw de bevoegdheid gegeven om initiatieven die bijdragen aan de realisering van het dorpsperspectief financieel te ondersteunen door het toekennen van een voucher.Dorpsraad Wouw: streven naar een dorp vol leven!

Om de leefbaarheid van Wouw te verhogen werken we als dorpsraad samen met de gemeente Roosendaal en met verschillende maatschappelijke partners. Zo zijn we allemaal samen onderweg voor hetzelfde doel. Een doel waarbij jij voor de dorpsraad altijd centraal staat.   

De dorpsraad behartigt dus de belangen van de inwoners van Wouw, overlegt met hen en geeft signalen om de leefbaarheid te verhogen. Maar daarnaast wil de dorpsraad jou ook adviseren en stimuleren om samen de leefbaarheid te verhogen. Door samen te werken aan thema’s als goede woonvoorzieningen, groenvoorzieningen en verkeersveiligheid. Zo bestaat de dorpsraad niet alleen voor jou, maar ook door jou. Kortom: samen met jou!