Dorpsraad Wouw, samen met jou!


De dorpsraad wil het goede leefklimaat in ons dorp behouden en verbeteren.

De raad bestaat uit inwoners van Wouw zoals jij en ik. Zo zijn wij er niet alleen voor jou, maar ook door jou...

Kortom: samen met jou! 

Actueel


Vergaderverslag laatste vergadering.

Vergaderverslag maart 2019

In de vergadering van 23 april 2019 heeft het bestuur het verslag van maart goedgekeurd.

Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl


Maandelijks contact spreekuur.

23-05-2019

Maandelijks contact spreekuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !


Volgend dorps spreekuur Wouw in de Geerhoek in Wouw.

23 mei, 27 juni en 25 juli 2019

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiën, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.


Werkgroepen

Als het dagelijks bestuur het gezicht van de dorpsraad is, dan zijn de werkgroepen zeker de motor. Elke werkgroep houdt zich bezig met één of meerdere projecten.


Wouw algemeen


Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur


Vrijwilligers zijn welkom bij de Lindenberg

Ook de Lindenberg zelf kan een paar extra handen goed gebruiken


Belangrijke nummers

voor een ieder om snel contact met de juiste instantie op te nemen.


Ken uw Wouw!

Mei 2019

Weet u waar dit is?


De Wouwenaar.

Nieuwe wijkagent, Mark Noordink


Nieuws


Praten met de dorpsraad

Om op de hoogte te raken en te blijven van wat er leeft in de gemeenschap van Wouw heeft de dorpsraad een maandelijks contactuur ingesteld.


Dorpsraad online


Projecten

Lees het laatste nieuws over de projecten van de verschillende werkgroepen en kun je alvast de sfeer (nog) even proeven. Want misschien heb ook jij als inwoner van Wouw bijgedragen tot het succes van een project?


Voucher aanvragen

De gemeente Roosendaal heeft aan de Dorpsraad Wouw de bevoegdheid gegeven om initiatieven die bijdragen aan de realisering van het dorpsperspectief financieel te ondersteunen door het toekennen van een voucher.


Dorpsraad Wouw: streven naar een dorp vol leven!

Om de leefbaarheid van Wouw te verhogen werken we als dorpsraad samen met de gemeente Roosendaal en met verschillende maatschappelijke partners. Zo zijn we allemaal samen onderweg voor hetzelfde doel. Een doel waarbij jij voor de dorpsraad altijd centraal staat.   

De dorpsraad behartigt dus de belangen van de inwoners van Wouw, overlegt met hen en geeft signalen om de leefbaarheid te verhogen. Maar daarnaast wil de dorpsraad jou ook adviseren en stimuleren om samen de leefbaarheid te verhogen. Door samen te werken aan thema’s als goede woonvoorzieningen, groenvoorzieningen en verkeersveiligheid. Zo bestaat de dorpsraad niet alleen voor jou, maar ook door jou. Kortom: samen met jou!