Ons kent ons, dat maakt Wouw zo leuk!

Nieuws

Bulkstraat is de beste keuze als nieuwe bouwlocatie


Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de door de raad ingediende motie van 29 januari jl. met betrekking tot de kaderstelling Wouw Bulkstraat om mogelijke alternatieve bouwlocaties in Wouw te onderzoeken informeren wij u hierbij over de resultaten.

Er is onderzoek gedaan naar 4 uitbreidingslocaties en 5 inbreidingslocaties

Op basis van de voorstellen die de werkgroep Bulkstraat (bewonersinitiatief) heeft gedaan is een viertal uitbreidingslocaties onderzocht en een vijftal inbreidingslocaties.

Er is gekeken naar financiële, juridisch-planologische, stedenbouwkundige, landschappelijke, civieltechnische en verkeerskundige aspecten.

Uitkomsten onderzoek

Geen enkel alternatief geeft een beter financieel resultaat dan de Bulkstraat.Elk alternatief geeft een lange planologische voorbereidingstijd.Geen van de alternatieven biedt mogelijkheden voor het gewenste gevarieerde woningbouwprogramma.Alternatieven zijn civieltechnisch en landschappelijk minder goed in te passen dan de Bulkstraat.

Vervolg (procedure)

Op grond van het onderzoek naar alternatieve woningbouwlocaties komen wij tot het oordeel dat de locatie Bulkstraat op dit moment de beste optie is om als ontwikkelingslocatie in te zetten.

Wij willen na behandeling van de raadsmededeling in de raad de procedure van het bestemmingsplan hervatten met het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan direct na de zomervakantie.

De raadsmededeling en het bijhorende onderzoek kunt u inzien via de volgende link:

http://www.raad.roosendaal.nl/Raadsinformatie/Raadsmededelingen/Raadsmededelingen_2014/20O_2014_motie_onderzoek_alternatieve_woningbouwlocaties_Wouw

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen kunt u terecht bij de projectmanager Wouw Bulkstraat via e-mail j.schrauwen@roosendaal.nl.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Schrauwen

Projectmanager Wouw Bulkstraat

Gemeente Roosendaal
| Team Ruimtelijke Ontwikkeling

| Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal
| www.roosendaal.nl
> Ontmoeten, verbinden, samenwerken

 

terug naar overzicht

Nieuws

Vergaderverslag april, mei, juli, augustus en september 2018

In de vergadering van 23 oktober heeft het bestuur het verslag van september goedgekeurd. Reacties ontvangen we graag op info@dorpsraadwouw.nl

Lees verder
Dorpsspreekuur Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiƫn, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
Werkzaamheden Martel vanaf 14 augustus

Lees verder

Agenda Dorpsraad

00-00-0000

Maandelijks contactuur dorpsraad Wouw voor alle inwoners in Cultureel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19b van 19:30-20:00 uur. Voor al uw vragen of suggesties! Dorpsraad Wouw verbindt !

Lees verder

Evenementen

Dorpsspreekuur 29 november 2018 Wouw in de Geerhoek

Voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid, financiƫn, vrijwilligerswerk en wonen. gratis en zonder afspraak.

Lees verder
00-00-0000

Inloopbridge in de Geerhoek

Elke maandag, aanvang 13.00 uur

Lees verder
01-08-2017

Projecten

Ken uw Wouw - november 2018

Lees verder

Dorpskrant maart 2017

PR

Lees verder

Schoon, schoner, schoonst ...

Lees verder

Vitaliteitskaart 2016

Lees verder


© Dorpsraad Wouw - Ontwerp en realisatie door buro111